Asezare
Comuna Baraganu este situata in partea de SE a judetului Constanta la o distanta de 40 km de aceasta. Se invecineaza la sud cu Comuna Mereni si Topraisar, la nord cu Orasul Murfatlar si Comuna Ciocarlia, la est cu Comuna Topraisar, Canalul Dunare-Marea Neagra si orasul Agigea, iar la vest cu Comuna Cobadin.

Ca structura administrativ – teritoriala, Comuna Baraganu are in componenta 2 sate: Baraganu si Lanurile, care se afla la o distanta de 4 km de satul de resedinta.

Istorie
Satul Baraganu este atestat in jurul anului 1877 sub denumirea de Osmanfaca, iar satul Lanurile sub denumirea Ghiaur-Suiuciuk (conform unei atestari din 1915). Dupa 1926 cele doua sate incep sa fie mentionate in documente cu denumirile actuale: Baraganu si Lanurile, nume ce se pastreaza si in prezent.

Clima
Sub aspectul agroclimatic comuna Agigea se încadrează în zona I, cu climă „caldă-secetoasă”. Valoarea ridicată a resurselor termice favorizează cultivarea, în principal, a cerealelor, plantelor tehnice şi industriale dar şi a culturilor de viţă de vie sau culturilor fructifere.

Agricultura
Culturile agricole reprezintă o caracteristică principală a zonei Bărăganu, cele mai întalnite fiind cele de grâu, porumb, cartofi, plante oleaginoase şi legume.
Creşterea animalelor- comuna Bărăganu deţine şi în domeniul zootehnic un real potenţial. Activitatea acestui sector al agriculturii este concentrată la nivelul gospodăriilor individuale.

Industria
Sectorul industrial este reprezentat de agenţi economici ce se încadrează în categoria micro-întreprinderi ce au ca obiecte de activitate morăritul şi panificaţia şi fabricarea cărămizilor. Activitatea acestui sector economic este concentrată la nivelul micilor ferme şi al producătorilor individuali.

Solul si subsolul
Sub aspect pedologic in aceasta zona predomina solurile tipice de climat arid, cel mai intalnit fiind cernoziomul castaniu in care procentul de humus este de 2-4% cu fertilitate naturala, fiind propice culturilor cerealiere, plantelor tehnice etc. Culturile agricole reprezinta o caracteristica principala a zonei, cele mai intalnite culturi fiind cele de grau, porumb, cartofi, plante oleaginoase si legume.

Potentialul eolian
Comuna Baraganu este situata in Podisul Dobrogei, zona care in baza evaluarii si interpretarii datelor inregistrate, este considerata ca avand un potential energetic ridicat.