Monumentul Tineretului

Relicvă a regimului comunist, Monumentul Tineretului veghează Canalul Dunăre Marea Neagră, fiind amplasat la aproximativ 9 kilometri de oraşul Murfatlar, în zona fostului sat Straja.
Statuia care reprezintă un uriaş înger din oţel, (care năzuieşte să pornească într-un zbor al libertăţii) are 38 de metri înălţime, fără soclul de beton care, la rândul său, are cam nouă metri. Sculptat de artistul Pavel Bucur, monumentul de la Straja a fost inaugurat în 1988, fiind creat la comanda Uniunii Tineretului Comunist. UTC-ul, cum i se mai spunea organizaţiei, plătise din fondurile proprii lucrările pe o porţiune de 10 kilometri de Canal, chiar în zona Straja. La momentul inaugurării, pe soclu existau şi basoreliefuri din bronz (cu muncitori sau cu familia Ceauşescu), dar după revoluţie, ele au fost furate. Aceeaşi soartă au avut-o şi mesajul (tot din bronz) “Generaţia viitoare să ştie că ne-am sacrificat pentru înălţarea Patriei”, dar şi o mare parte din plăcile de inox.
„Ideea de a construi acolo un monument a fost al conducerii Uniunii Tineretului Comunist din vremea aceea. UTC-ul a plătit din fondurile sale 10 kilometri din lucrările la Canalul Dunărea-Marea Neagră. Au dorit să lase generaţiilor viitoare un simbol al întregului Canal“, povesteşte sculptorul.
Ingerul Libertăţii
Deși aripile – prevăzute în machetă, dar înlăturate de constructori din cauză că punea în pericol structura de rezistenţă – nu mai există, opera transmite ideea de zbor. ¨Este un înger alb, un înger al libertăţii, în sensul în care omul, când îl vede, să se simtă şi el legat de natură, de cer, să simtă că zboară, pentru că toţi dorim să ajungem în cer, spune Pavel Bucur.

Canalul Dunare – Marea Neagra
  • Canalul Dunare – Marea Neagra
    Canalului principal are o lungime de 64,4 km, o adâncime de 7 m, o lățime la bază de 70 m și la suprafață de 90-120 m, si are o capacitate anuală maximă de transport de 80-100 de milioane tone, iar pentru ramura nordică de 15-25 de milioane tone de marfă. Pescajul maxim admis este de 5,5 m permițând astfel accesul navelor fluviale și a celor maritime mici. La fiecare capăt există câte două ecluze care permit traficul în ambele sensuri.
    La Baraganu, lafel ca si in alte zone precum Tulcea, Turcoaia, natura este frumoasa cu stufi, salcii, nuferi, flori rare, pesti pasari.